Hơn 170 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong 10 năm

Hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý bị kỷ luật 10 năm qua, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments