Lễ tế tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Lễ tế tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi lễ tưởng nhớ những người đã mất từ 137 năm trước.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments