Lương tối thiểu giờ áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM từ 1-7 ra sao?

TTO - Từ ngày 1-7, lương tối thiểu giờ của người lao động tại Hà Nội áp dụng theo mức quy định của vùng I và vùng II, tương ứng là 22.500 và 20.000 đồng/giờ.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments