Ông Nguyễn Đức Chung và quyết định khôn ngoan vào phút chót

Ông Nguyễn Đức Chung và quyết định khôn ngoan vào phút chót
Quyết định khôn ngoan vào phút chót đã giúp cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù, được hủy kê biên 3 bất động sản.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments