Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ủy viên Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ủy viên Trung ương Huỳnh Tấn Việt
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Huỳnh Tấn Việt

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thi tuyển công chức, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 để xảy ra một số vụ án hình sự, một số cán bộ, đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của Uỷ ban nhân dân tỉnh bị kỷ luật, xử lý hình sự. 

Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm quy định của Đảng, Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Thường trực HĐND tỉnh vi phạm Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thi tuyển công chức, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế làm thất thoát ngân sách nhà nước; để xảy ra một số vụ án hình sự, một số cán bộ, đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh bị kỷ luật, xử lý hình sự. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, ông Huỳnh Tấn Việt, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Chí Hiến, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu Hội đồng Đấu giá đất của tỉnh để xảy ra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hoà"; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và ký nhiều văn bản vi phạm quy định của pháp luật.

Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và của ông Huỳnh Tấn Việt đã gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Chí Hiến gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Những vi phạm, khuyết điểm trên gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, làm giảm sút uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương và cá nhân ông Huỳnh Tấn Việt, ông Nguyễn Chí Hiến, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. 

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026; cảnh cáo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật đảng.


On July 22, at the headquarters of the Party Central Committee, General Secretary Nguyen Phu Trong chaired a meeting of the Politburo and the Secretariat to consider and enforce discipline: the Standing Board of the Phu Yen Provincial Party Committee for the 2015-2020 term; Party Committee of Phu Yen Provincial People's Council for the 2016-2021 term; Party Committee of Phu Yen Provincial People's Committee for the 2016 - 2021, 2021 - 2026 terms; Mr. Huynh Tan Viet, Member of the Party Central Committee, Secretary of the Party Committee of Central Agencies, Former Secretary of the Provincial Party Committee, Former Secretary of the Party Union, Former Chairman of the People's Council of Phu Yen Province; Mr. Nguyen Chi Hien, former member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, former Deputy Secretary of the Party Personnel Committee, former Standing Vice Chairman of the People's Committee of Phu Yen Province.Mr. Huynh Tan Viet

After considering the proposal of the Central Inspection Committee, the Politburo and the Secretariat, the Secretariat found that the Standing Committee of the Phu Yen Provincial Party Committee for the 2015-2020 term violated the principle of democratic centralism and the working regulations. ; irresponsible, loose leadership, direction, lack of inspection and supervision so that the Party Committee of the Provincial People's Council, the Party Personnel Committee of the Provincial People's Committee and many organizations and individuals violate the Party's regulations and the State's laws in the past. management and use of land, state assets, management and protection of forests, natural resources, minerals, investment, construction, civil service exam, bidding, procurement of medical equipment and supplies, loss of state budget.


In addition, the Standing Committee of the Phu Yen Provincial Party Committee for the 2015-2020 term caused a number of criminal cases to occur, and a number of officials and party members, including key leaders of the Provincial People's Committee, were disciplined and prosecuted. criminal justice.


The Party Committee of the People's Council of Phu Yen province for the 2016-2021 term violated the Party's regulations and the working regulation of the Party's Union of the Provincial People's Council; loose leadership and direction so that the Standing Committee of the Provincial People's Council violates the Law on Organization of Local Government, the Standing Committee of the People's Council, Chairman of the Provincial People's Council, and the Provincial People's Committee commit violations in the management and use of land, procurement of equipment and materials. medical services for the prevention and control of the Covid-19 epidemic.


The Party Committee of Phu Yen Provincial People's Committee for the 2016-2021, 2021-2026 tenures violated the principle of democratic centralism and working regulations; irresponsibly, loose leadership and direction for the Provincial People's Committee to violate the Party's regulations and the State's laws in the management and use of land and state assets, management and protection of forests, natural resources and minerals property, investment, construction, civil servant recruitment exam, bidding, procurement of medical equipment and supplies causing losses to the state budget; For a number of criminal cases to occur, a number of officials and party members, including key leaders of the Provincial People's Committee, were disciplined and criminally handled.


The Politburo, the Secretariat concluded that Mr. Huynh Tan Viet, during his tenure as Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Party Union, and Chairman of the People's Council of Phu Yen province, was responsible for the main and leading responsibilities of the violations. violations and shortcomings of the Standing Board of the Provincial Party Committee, the Standing Committee of the Provincial Party Committee for the 2015-2020 term, the Party Committee of the Provincial People's Council for the 2016-2021 term; take direct responsibility and personal responsibility for the performance of assigned duties and responsibilities.


Mr. Nguyen Chi Hien, during his tenure as Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Party Personnel Committee, Standing Vice Chairman of the People's Committee of Phu Yen Province, is responsible for the main responsibility and responsibility of the head of the Auction Council. the province's land for a criminal case "Violation of regulations on management and use of state property, causing loss and waste in the New Urban Area South of Tuy Hoa City"; take direct responsibility, personal responsibility in performing assigned duties and tasks, directing and signing many documents violating the provisions of law.


Expulsion of the Party, former Standing Vice Chairman of Phu Yen Provincial People's Committee


Violations and shortcomings of the Standing Board of the Phu Yen Provincial Party Committee for the 2015-2020 term, the Party Committee of the People's Council of Phu Yen Province for the 2016-2021 term, the Party Committee of the Party Committee of the Phu Yen Provincial People's Committee for the 2016-2021, 2021-2026 terms and Mr. Huynh Tan Viet caused serious consequences; Mr. Nguyen Chi Hien's violations and shortcomings cause very serious consequences.


The above violations and shortcomings cause great damage to the state budget, reduce the prestige of the Party committees, local authorities and individuals of Mr. Huynh Tan Viet and Mr. Nguyen Chi Hien, causing bad public opinion and frustration in the community. society.


Based on the content, nature, extent of consequences, causes of violations and the Party's regulations on disciplining party organizations and party members, the Politburo decided to discipline and reprimand the Party Committee of the People's Council of Phu Phu province. Yen term 2016 - 2021; warned the Standing Board of the Phu Yen Provincial Party Committee for the 2015-2020 term and Mr. Huynh Tan Viet, member of the Party Central Committee, Secretary of the Party Committee of the Central Agencies, Former Secretary of the Provincial Party Committee, Former Secretary of the Party Union, former Secretary Chairman of the People's Council of Phu Yen province.


The Secretariat decided to take the discipline. Reprimand the Party Committee of the People's Committee of Phu Yen Province for the term 2021 - 2026; warn the Party Committee of the People's Committee of Phu Yen province for the 2016-2021 term.


The Secretariat expelled from the Party Mr. Nguyen Chi Hien, former member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, former Deputy Secretary of the Party Personnel Committee, and former Standing Vice Chairman of the People's Committee of Phu Yen Province.


The Politburo and the Secretariat propose the authorities to take administrative discipline in accordance with regulations on collectives and individuals who have been disciplined by the Party.
* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments