Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc xin cấp vốn để đầu năm 2023 giải phóng mặt bằng

 Các đơn vị liên quan đến thực hiện cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (một hợp phần trong dự án Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương nối TP.HCM với Đà Lạt) đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí vốn để giải phóng mặt bằng vào đầu năm 2023.

Các đơn vị liên quan đến thực hiện cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (một hợp phần trong dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương nối TP.HCM với Đà Lạt) đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư bố trí vốn để giải phóng mặt bằng vào đầu năm 2023.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc xin cấp vốn để đầu năm 2023 giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (thứ 2 từ trái qua) nghe báo cáo tại hiện trường dự án - Ảnh: M.V.

Ngày 15-7, ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực tế dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đây là một đoạn thuộc dự án tổng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương nối TP.HCM - Đồng Nai - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Liên danh các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Tập đoàn Nam Miền Trung kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư sớm bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vào quý 1-2023.

Ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km được thực hiện theo hình thức đối tác công tư với vốn đầu tư khoảng 16.220 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm 6.500 tỉ đồng. Tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí kinh phí trong chu kỳ 2022 - 2025 là 4.500 tỉ đồng. Đến nay, dự phòng ngân sách của tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án này có khoảng 3.700 tỉ đồng. Dự án hoàn vốn trong hơn 20 năm.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc xin cấp vốn để đầu năm 2023 giải phóng mặt bằng - Ảnh 2.

Người dân theo dõi hướng tuyến cao tốc đi ngang qua thôn Đamb'ri (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: M.V

Tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ khởi công dự án này trong tháng 6-2023. Hiện tỉnh Lâm Đồng đã "để dành" các điểm mỏ và sắp tới sẽ bàn giao cho các nhà đầu tư dự án 12 điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường như đất, cát, đá sỏi… để phục vụ thi công. Ông Trần Văn Hiệp cho rằng với sự chuẩn bị tiền thi công như hiện nay, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc xin cấp vốn để đầu năm 2023 giải phóng mặt bằng - Ảnh 3.

Toàn cảnh dự án đường cao tốc nối TP.HCM với Đà Lạt (Lâm Đồng) - Ảnh: M.V chụp lại

Ngoài dự án đường cao tốc nói trên, tỉnh Lâm Đồng còn đang chuẩn bị để có thể cùng lúc khởi công thêm dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (đoạn cuối trong tuyến cao tốc dài hơn 200km nối TP.HCM với Đà Lạt).

Với dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73,9km, có tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí 10.800 tỉ đồng đối ứng, còn lại là vốn của các nhà đầu tư. Tỉnh đã gửi văn bản đề nghị trung ương hỗ trợ 2.500 tỉ đồng.

Theo ông Hiệp, khó khăn lớn nhất hiện nay là thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để làm đường. Hiện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang xin ý kiến các bộ ngành lần cuối để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi sớm.The units involved in the implementation of the Tan Phu - Bao Loc expressway (a component of the Dau Giay - Tan Phu - Bao Loc - Lien Khuong expressway project connecting Ho Chi Minh City and Da Lat) requested the Ministry of Planning and Investment. The investment will arrange capital for site clearance in early 2023.
Lam Dong would like to transfer 486 hectares of forest to Bao Loc - Lien Khuong highway
Material prices spiked, 20 contractors building the North-South highway simultaneously 'calling for help'
Dau Giay - Phan Thiet Expressway gradually "reveals"
Tan Phu - Bao Loc Expressway applies for funding to clear the ground in early 2023 - Photo 1.
Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung (second from left) listens to a report at the project site - Photo: M.V.

On July 15, Mr. Nguyen Chi Dung, Minister of Planning and Investment, and leaders of Lam Dong province surveyed the reality of the Tan Phu - Bao Loc expressway project. This is a section of the Dau Giay - Tan Phu - Bao Loc - Lien Khuong expressway project connecting Ho Chi Minh City - Dong Nai - Da Lat (Lam Dong province).

The consortium of investors including Deo Ca Group, Hung Thinh Group Joint Stock Company, and Southern Central Group Company proposed to the Ministry of Planning and Investment to soon arrange central budget capital to carry out the work. site clearance in the first quarter of 2023.

Mr. Tran Van Hiep, Chairman of Lam Dong Provincial People's Committee, said that the 66km-long Tan Phu - Bao Loc expressway is implemented in the form of a public-private partnership with an investment of about VND16,220 billion. In which, the state budget accounts for 6,500 billion VND. Lam Dong province commits to allocate 4,500 billion VND of funding in the 2022 - 2025 cycle. Up to now, the budget reserve of Lam Dong province to implement this project is about 3,700 billion VND. Project payback for more than 20 years.

Tan Phu - Bao Loc Expressway applies for funding to clear the ground in early 2023 - Photo 2.
People watch the direction of the highway passing through Damb'ri village (Bao Loc city, Lam Dong province) - Photo: M.V

Lam Dong province confirmed to start this project in June 2023. Currently, Lam Dong province has "saved" the mines and will soon hand over to the project investors 12 mines of common construction materials such as soil, sand, gravel, etc. to serve the construction. Mr. Tran Van Hiep said that with the current pre-construction preparation, the project will be completed on schedule.

Tan Phu - Bao Loc Expressway applies for funding to clear the ground in early 2023 - Photo 3.
Overview of the highway project connecting Ho Chi Minh City with Da Lat (Lam Dong) - Photo: taken by M.V

In addition to the above-mentioned expressway project, Lam Dong province is also preparing to start construction of another Bao Loc - Lien Khuong expressway project at the same time (the last part of the 200km-long highway connecting Ho Chi Minh City with Da Nang). Lat).

With the Bao Loc - Lien Khuong expressway project with a length of 73.9 km, with a total investment capital of 12,000 billion VND, Lam Dong province committed to arrange 10,800 billion VND in counterpart, the rest is the capital of investors. The province has sent a written request to the central government to support 2,500 billion VND.

According to Mr. Hiep, the biggest difficulty now is the procedure to change the purpose of forest use for road construction. Currently, the Ministry of Agriculture and Rural Development is seeking opinions from ministries and branches for the last time to submit to the Prime Minister for permission to convert soon.
* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments