Dự báo thời tiết19/7: Bắc Bộ nắng gay gắt, chiều tối mưa giông

Dự báo thời tiết19/7: Bắc Bộ nắng gay gắt, chiều tối mưa giông
Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến những người làm việc ngoài trời trong thời gian dài có thể mất nước dẫn tới kiệt sức.

Dự báo thời tiết hôm nay (19/7), ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ; khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Ngày 20/7, ở Bắc Bộ kết thúc nắng nóng; ở khu vực Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Người dân tắm giải nhiệt ở hồ Linh Đàm trong ngày Hà Nội nắng gay gắt

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/7: 

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Severe heat in the North and North Central region causes people who work outdoors for a long time to lose water, leading to exhaustion.


Today's weather forecast (July 19), in the North, there will be hot sunshine, there are places with intense heat with the highest temperature commonly from 35-37 degrees, some places above 37 degrees, the lowest relative humidity. during the day from 50-70%, the time with the temperature above 35 degrees is from 12-16 hours; Central region has hot sun and intense heat with the highest temperature common from 35-38 degrees, some places over 38 degrees, the lowest relative humidity during the day from 45-65%, the time with the maximum temperature. above 35 degrees from 11-17 hours.


On July 20, in the North, the heat ended; In the central region, it is still hot and sunny.


The weather in Hanoi today is hot and sunny, there are places with intense heat with the highest temperature commonly from 35-37 degrees, some places above 37 degrees.People take a bath to cool off at Linh Dam Lake on a hot sunny day in Hanoi

 According to the National Center for Hydro-meteorological Forecasting, due to the influence of hot sun and intense heat combined with low humidity in the air and southwesterly winds, there is a high risk of fire and explosion. and fires in residential areas due to the high demand for electricity and the high risk of forest fires in the Central region. In addition, hot sun can also cause dehydration, exhaustion, heat stroke for the human body when exposed to high temperatures for a long time.


Weather forecast for regions across the country on July 19:


The Northwest


Cloudy, with scattered showers and thunderstorms in the evening and night, with moderate and heavy rain locally; Hot sunny day, some places with intense heat. Gentle. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds.


The lowest temperature is 26-29 degrees, some places are below 26 degrees. The highest temperature is 34-37 degrees, some places are over 37 degrees.


The Northeast


Cloudy, with showers and thunderstorms in the evening and night in some places, especially in mountainous areas with scattered showers and thunderstorms, with moderate to heavy rain locally; Hot sunny day, hot sunny places. South wind level 2-3. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds.


The lowest temperature is 27-30 degrees. The highest temperature is 34-37 degrees, some places are over 37 degrees.


Thanh Hoa - Thua Thien Hue


Cloudy, afternoon and night showers and thunderstorms in some places; hot and sunny day. Level 2-3 southwest wind. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds.


The lowest temperature is 27-30 degrees. The highest temperature is 35-38 degrees, some places are over 38 degrees.


Da Nang to Binh Thuan


Cloudy, afternoon and night showers and thunderstorms in some places; sunny day, especially the north has hot sun and intense heat. Level 2-3 southwest wind. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds.


The lowest temperature is 25-28 degrees. Highest temperature: 34-37 degrees in the North, over 37 degrees in some places; south 31-34 degrees.


Highlands


Cloudy, showers and thunderstorms in some places; In the evening, there are scattered showers and thunderstorms, with heavy rain locally. Level 2-3 southwest wind. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds.


The lowest temperature is 21-24 degrees. The highest temperature is 28-31 degrees, some places are over 31 degrees.


Southern


Cloudy, showers and thunderstorms in some places; Particularly in the evening, there are showers and scattered thunderstorms, with heavy rain locally. Level 2-3 southwest wind. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds. The lowest temperature is 23-26 degrees. The highest temperature is 31-34 degrees.


Hanoi


Cloudy, afternoon and night showers and thunderstorms in some places; Hot sunny day, hot sunny places. South wind level 2-3. During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning and strong gusts of wind.


The lowest temperature is 28-30 degrees. The highest temperature is 35-37 degrees, some places are over 37 degrees.


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments