Đề xuất mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương lên 8 làn xe

Cao tốc dài 62 km nối TP HCM với Long An, Tiền Giang được kiến nghị sớm mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đồng bộ các dự án liên vùng.

Đề xuất được nêu trong công văn Sở Giao thông Vận tải gửi UBND TP HCM chiều 20/7, nhằm báo cáo Thủ tướng cùng các bộ, ngành thống nhất phương án.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương hiện có 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, tốc độ 100 km/h. Theo Sở Giao thông Vận tải, sau hơn 10 năm hoạt động, tuyến đường bị quá tải do lưu lượng xe tăng cao, thường ùn tắc các dịp cuối tuần, lễ Tết. Khi được mở rộng, tuyến sẽ có 8 làn ôtô, hai làn dừng khẩn cấp, xe có thể chạy với vận tốc 120 km/h.

Xe chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, năm 2020. Ảnh: Hoàng Nam

Xe chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, năm 2020. Ảnh: Hoàng Nam

Do mặt bằng đã giải phóng xong từ giai đoạn trước nên việc mở rộng cao tốc này được đánh giá sẽ thuận lợi. Dự kiến, dự án mở rộng tuyến đường thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), giao một địa phương có cao tốc đi qua chủ trì thực hiện.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương thu phí từ năm 2011 đến cuối năm 2018. Sau khi dừng thu từ đầu năm 2019, lượng xe trên tuyến tăng đột biến, cao điểm trên 51.000 xe mỗi ngày đêm, dẫn đến mặt đường bị hư hỏng. Tình trạng xe chạy vào làn khẩn cấp, người dân phá rào vào cao tốc bắt xe diễn ra thường xuyên. Hiện, tuyến cao tốc do Cục quản lý đường bộ 4, thuộc Tổng cục đường bộ quản lý.

Nối với cao tốc trên, tỉnh Tiền Giang mới đây cũng đề xuất mở rộng tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, đáp ứng 6 làn xe và hai làn dừng khẩn cấp. Hiện, tuyến này chỉ 4 làn, không có làn dừng khẩn cấp.

Theo quy hoạch, TP HCM có 5 cao tốc kết nối cùng hai đường vành đai 3 và 4. Tuy nhiên, đến nay khu vực thành phố mới hai cao tốc là TP HCM - Trung Lương và TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng một đoạn Vành đai 3 với tổng chiều dài 131 km đưa vào khai thác.
Đề xuất mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương lên 8 làn xe


The 62km-long highway connecting Ho Chi Minh City with Long An and Tien Giang is proposed to soon be expanded from 4 lanes to 8 lanes to meet the increasing travel demand and synchronize inter-regional projects.

The proposal is stated in the official dispatch of the Department of Transport to the People's Committee of Ho Chi Minh City on the afternoon of July 20, in order to report to the Prime Minister and ministries and branches to agree on the plan.

Ho Chi Minh City - Trung Luong Expressway currently has 4 lanes, two lanes for emergency stop, speed 100 km/h. According to the Department of Transport, after more than 10 years of operation, the route is overloaded due to high vehicle traffic, often congested on weekends and Tet holidays. When expanded, the route will have 8 lanes for cars, two lanes for emergency stops, and vehicles can run at a speed of 120 km/h.

Because the ground has been cleared from the previous stage, the expansion of this expressway is considered to be favorable. It is expected that the project to expand the route will be implemented under the public-private partnership (PPP) method, assigning a locality with a passing highway to lead the implementation.

Ho Chi Minh City - Trung Luong Expressway collected tolls from 2011 to the end of 2018. After stopping collection from the beginning of 2019, the number of vehicles on the route increased dramatically, peaking at over 51,000 vehicles per day and night, leading to damaged road surfaces. . The situation of vehicles running into the emergency lane, people breaking barriers to the highway to catch cars happens often. Currently, the expressway is managed by the Road Administration Department 4, under the General Department of Roads.

Connecting to the above highway, Tien Giang province recently proposed to expand the Trung Luong - My Thuan route, meeting 6 lanes and two emergency stopping lanes. Currently, this route only has 4 lanes, there is no emergency stop lane.

According to the plan, Ho Chi Minh City has 5 highways connecting with two ring roads 3 and 4. However, so far, the city area has two new highways, Ho Chi Minh City - Trung Luong and Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay, The same section of Ring 3 with a total length of 131 km has been put into operation.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments