Khánh thành nhà máy sản xuất điện vốn đầu tư 2 tỉ USD

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 vừa được khánh thành chiều nay 16-7, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là nhà máy sản xuất điện lớn với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD, đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,3 tỉ kWh/năm.

Khánh thành nhà máy sản xuất điện vốn đầu tư 2 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên nhà máy - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 2 tỉ USD), khởi công tháng 5-2015, đã hoàn thiện thủ tục liên quan, được công nhận và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 6-5-2022.

Đến nay nhà máy đã phát điện, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 2 tỉ kWh (bao gồm cả sản lượng điện trong giai đoạn chạy thử nghiệm thu), đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,3 tỉ kWh/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực Tây Nam Bộ và cả nước.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), đơn vị chủ đầu tư, cam kết vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả, tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động tối ưu sản lượng điện sản xuất của nhà máy.

Phối hợp với chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, an toàn, phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và bảo đảm môi trường cho người dân trong vùng dự án.

Hiện tổng công suất lắp đặt các nhà máy điện của PVN là 5.405 MW, chiếm hơn 7% tổng công suất lắp đặt và chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện phát toàn hệ thống điện quốc gia. Kết quả này khẳng định vững chắc vai trò và vị thế của PVN với tư cách là nhà sản xuất điện lớn thứ 2 tại Việt Nam

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động của PVN, tổng thầu đã tham gia thi công trực tiếp trên công trường, bảo đảm tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và bảo vệ môi trường. 

Thủ tướng đánh giá nhà máy được khánh thành có ý nghĩa rất quan trọng, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, tranh chấp pháp lý và giá thành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng - một trong những cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay.

Đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước và tỉnh Hậu Giang theo hướng công nghiệp hóa.

Doanh thu hằng năm của nhà máy dự kiến khoảng 15.000 - 20.000 tỉ đồng, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu của PVN và đóng góp đáng kể cho khoản thu ngân sách của trung ương và địa phương.

Đáng chú ý, chủ đầu tư và tổng thầu đều là các pháp nhân Việt Nam. Quá trình thi công đã giúp tiết kiệm 500 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt. Nhà máy cũng sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Song Hau 1 Thermal Power Plant was inaugurated this afternoon of July 16, with the participation of Prime Minister Pham Minh Chinh. This is a large power plant with a total investment of 2 billion USD, contributing to the national electricity grid about 7.3 billion kWh/year.

Prime Minister Pham Minh Chinh: Enterprises are assured to invest in Vietnam

Japan thanks Vietnam for the sadness of losing former Prime Minister Abe

Prime Minister Pham Minh Chinh: Developing a safe, healthy and sustainable real estate ecosystem

Inauguration of the power plant with investment capital of 2 billion USD - Photo 1.

The Prime Minister visits and encourages factory officials and employees - Photo: VGP/Nhat Bac

The factory has a total investment of more than 43 trillion dong (equivalent to about 2 billion USD), started in May 2015, has completed relevant procedures, been recognized and put into commercial operation from May 6. -2022.

Up to now, the plant has generated electricity, supplying the national electricity system with over 2 billion kWh (including the electricity output in the trial operation phase), contributing about 7.3 billion kWh/year to the national grid. year, contributing to meeting the load demand of the Southwest region and the whole country.

The Vietnam National Oil and Gas Group (PVN), the investor, is committed to operating the plant safely, stably and efficiently, and continues to better coordinate with the Electricity of Vietnam in mobilizing as much as possible. optimize the power output of the plant.

Coordinate with local authorities in ensuring security and safety, coordinate well implementation of social security policies and ensure the environment for people in the project area.

Currently, the total installed capacity of PVN's power plants is 5,405 MW, accounting for more than 7% of the total installed capacity and about 10% of the total electricity output of the entire national power system. This result firmly affirms the role and position of PVN as the 2nd largest electricity producer in Vietnam.

Speaking here, Prime Minister Pham Minh Chinh praised PVN's officers, engineers, workers, and general contractors for participating in construction directly on the construction site, ensuring progress and meeting requirements. quality and environmental protection.

The Prime Minister assessed the inaugural plant is very important, overcoming difficulties caused by epidemics, legal disputes and costs, contributing to ensuring energy security - one of the great balances of the economy. economy in the current difficult environment.

At the same time, contributing to promoting growth, promoting economic restructuring of the whole country and Hau Giang province towards industrialization.

The annual revenue of the factory is expected to be around VND 15,000 - 20,000 billion, making an important contribution to PVN's total revenue and a significant contribution to central and local budget revenues.

Notably, the investor and general contractor are both Vietnamese legal entities. The construction process has saved 500 billion VND compared to the total approved investment. The factory also uses modern, environmentally friendly technology


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments