Lo ùn tắc ngày đầu trạm BOT ở TP.HCM thu phí tự động không dừng

Lo ùn tắc ngày đầu trạm BOT ở TP.HCM thu phí tự động không dừng
Ngày đầu thu phí không dừng cũng là ngày đầu tuần nên lượng phương tiện đổ vào trung tâm TP.HCM tăng cao dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông.

Chiều 31/7, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng đến kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai thu phí không dừng (ETC) tại các trạm BOT trên địa bàn như trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, An Sương- An Lạc, Nguyễn Văn Linh.

“Như chúng ta thấy hiện nay chủ đầu tư các trạm BOT trên địa bàn TP.HCM đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng và đã thí điểm từ nhiều ngày nay. Dù số lượng phương tiện dán thẻ ETC đã tăng cao nhưng tỷ lệ chưa dán vẫn còn nhiều nên dự báo ngày mai khi chính thức thu phí không dừng cũng là ngày đầu tuần nên sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc”- ông Bằng dự báo.

Trạm Xa lộ Hà Nội đã thử nghiệm thu phí tự động không dừng 1 tuần nay

Lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết đã yêu cầu Thanh tra giao thông trong ngày mai tăng cường lực lượng phối hợp với phía Công an, CSGT triển khai các phương án phòng chống ùn tắc. Đồng thời ông lưu ý ngày mai triển khai thu phí không dừng nên đề nghị các phương tiện chưa dán thẻ ETC nên chọn lộ trình khác di chuyển thích hợp.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện nay tại các trạm BOT trên địa bàn TP, chủ đầu tư đều tăng cường lực lượng hướng dẫn từ xa cho chủ phương tiện nhận biết làn thu phí tự động không dừng.

Dọc tuyến đường, trạm thu phí đều đặt băng rôn tuyên truyền người dân thực hiện đúng quy định: “Xe không đủ điều kiện vào làn ETC sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng theo Nghị định 123/2021/NĐCP’.

Phương tiện không đủ điều kiện khi di chuyển vào làn ETC được yêu cầu chạy lùi để qua làn hỗn hợp để được hướng dẫn dán thẻ ETC
Nhân viên công ty VETC hỗ trợ dán thẻ ETC miễn phí cho người dân tại trạm BOT Xa lộ Hà Nội 

Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện đi vào làn ETC sẽ phải thu phí thủ công và được nhân viên đơn vị cung cấp dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký dán thẻ ETC.

Hiện nay, TP.HCM hiện có 5 trạm BOT ở các cửa ngõ bao gồm: An Sương - An Lạc,  xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh và trạm Phú Hữu (trạm này chưa thu phí). 

The first day of toll collection does not stop is also the first day of the week, so the number of vehicles pouring into the center of Ho Chi Minh City increases, leading to the risk of traffic jams.

On the afternoon of July 31, Deputy Director of Ho Chi Minh City Department of Transport Phan Cong Bang came to inspect the preparation for the implementation of non-stop toll collection (ETC) at BOT stations in the area such as Hanoi Highway toll stations, An Suong - An Lac, Nguyen Van Linh.

“As we can see, the investor of BOT stations in Ho Chi Minh City has completed the installation of a non-stop automatic toll collection system and has been piloting it for many days now. Although the number of vehicles affixed with ETC cards has increased, the rate that has not been pasted is still high, so it is forecasted that tomorrow when the official toll collection will not stop is also the first day of the week, there will be congestion "- Mr. Bang forecasted. .

Hanoi Highway Station has been testing automatic toll collection without stopping for a week now

Leaders of the City Department of Transport said that they have asked the Traffic Inspector tomorrow to strengthen the force to coordinate with the police and traffic police to implement plans to prevent congestion. At the same time, he noted that the toll collection will not stop tomorrow, so he suggested that vehicles without ETC cards should choose another appropriate route.

As noted by PV VietNamNet, now at BOT stations in the city, the investor has strengthened the force to guide the vehicle owners to recognize the automatic toll collection lane without stopping.

Along the route, toll booths all put up banners propagandizing people to comply with regulations: "Vehicles not eligible to enter the ETC lane will be fined from 1-2 million VND according to Decree 123/2021/NDCP'.

Vehicles that are not eligible when moving into the ETC lane are required to reverse to cross the mixed lane for instructions to apply the ETC tag.

VETC employees support free ETC card stickers for people at Hanoi Highway BOT station

Many vehicles that are not yet eligible to enter the ETC lane will have to manually collect the toll and be guided and supported by the service provider's staff to apply for the ETC card.

Currently, Ho Chi Minh City currently has 5 BOT stations at the gateway including: An Suong - An Lac, Hanoi highway, Phu My bridge, Nguyen Van Linh and Phu Huu station (this station has not yet collected tolls).


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments