Ông Ngô Văn Tuấn sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào 20/10 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào 20/10 tới đây.

Phát biểu tại hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ vào chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, thống nhất tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước. 

Đồng thời, Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng KTNN, phân công phụ trách KTNN đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Có kinh nghiệm thực tiễn phong phú

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay chưa có quy định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao quyền Tổng Kiểm toán nhà nước như bên Chính phủ. Vì vậy, trong thời gian Quốc hội chưa họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ nhiệm và phân công Phó Tổng kiểm toán phụ trách.

"Đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu đồng chí Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào 20/10 tới đây", Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách nhiệm vụ mới. Ảnh: Minh Hoàng

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, ông Ngô Văn Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản; đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau; có kinh nghiệm thực tiễn phong phú tại Bộ Tài chính, Ban kinh tế Trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận, ông Tuấn là cán bộ có năng lực và phẩm chất, đạo đức tốt, luôn phấn đấu và rèn luyện để vươn lên nhanh chóng thích ứng với điều kiện công tác, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công, dù trên cương vị công tác nào ở Trung ương và địa phương. 

“Việc Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn đảm nhận chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó tổng KTNN, phụ trách KTNN để tiếp tục đảm đương trọng trách thay đồng chí Trần Sỹ Thanh được phân công nhận nhiệm vụ công tác mới là thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào năng lực, uy tín của đồng chí Ngô Văn Tuấn và tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, KTNN là cơ quan kiểm toán tài chính và tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; có vai trò quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia, góp phần tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2025, thời gian đang rất khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tân Phó Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Tuấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của KTNN, chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội gửi gắm tập thể và từng nhân sự trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN cần quán triệt và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Ngô Văn Tuấn, tạo khối đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp hiệu quả và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan hữu quan ở Trung ương và các tỉnh, Thành phố trong phạm vi cả nước, tập trung triển khai và hoàn thành và hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ Kiểm toán năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Minh Hoàng

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, quy trình, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán theo phương châm “Độc lập, Liêm chính, Chuyên nghiệp, Uy tín, Chất lương”. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động KTNN; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật…

Cùng với đó là phát triển tổ chức bộ máy của KTNN chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức KTNN trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng xứng đáng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành KTNN.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đòi hỏi cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực lớn, đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, linh hoạt, sáng tạo; kế thừa và phát huy truyền thống vượt khó, tinh thần công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng. 

“Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Tuấn cùng tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, xây dựng và phát triển KTNN thực sự trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có uy tín và có trách nhiệm, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ.

National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue said that there was a policy to agree to the process of introducing Mr. Ngo Van Tuan for the National Assembly to elect to hold the position of State Auditor General at the 4th session scheduled to open on October 20. this.

Speaking at a conference to announce the Politburo's Decision and the National Assembly Standing Committee's Resolution on cadre work on the afternoon of July 24, National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue said, to ensure the leadership Continuously and consistently at the State Audit Office (SAV), the Politburo decided to mobilize and assign Mr. Ngo Van Tuan to stop joining the Executive Committee, Standing Committee and resign as Secretary of Hoa Binh Provincial Party Committee. Binh, Head of the Delegation of the 15th National Assembly of Hoa Binh province, term 2020 - 2025; to appoint the Secretary of the Personnel Committee of the State Audit Party.

At the same time, the National Assembly Standing Committee issued a Resolution on appointing the Deputy General Auditor of the State Auditorium, assigning Mr. Ngo Van Tuan to be in charge of the State Audit.

Rich practical experience

The National Assembly Chairman said that there is currently no regulation on the assignment of the State Auditor General by the National Assembly Standing Committee like the Government. Therefore, while the National Assembly was not in session, the National Assembly Standing Committee issued a Resolution to appoint and assign the Deputy Auditor General in charge.

"There has been a policy of agreeing to make the process of introducing comrade Ngo Van Tuan for the National Assembly to elect to hold the position of State Auditor General at the 4th session scheduled to open on October 20," the National Assembly Chairman informed. believe more.

National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue congratulated Mr. Ngo Van Tuan on being entrusted by the Party and State with a new task. Photo: Minh Hoang

The President of the National Assembly assessed that Mr. Ngo Van Tuan is a staff with basic training; experienced in different working positions; has rich practical experience at the Ministry of Finance, the Central Economic Commission and Hoa Binh province.

In addition, the President of the National Assembly also acknowledged that Mr. Tuan is a capable, qualified and moral officer who always strives and trains to rise up quickly to adapt to working conditions, ready to take on and successfully complete the tasks assigned by the Party and State, regardless of working position at the central and local levels.

“The fact that the Politburo and the National Assembly Standing Committee decided to mobilize and assign Comrade Ngo Van Tuan to assume the position of Secretary of the Party Personnel Committee, Deputy General Secretary of the State Audit, in charge of the State Audit to continue to assume the responsibility to replace him. Comrade Tran Sy Thanh was assigned to recognize the new work task, which is to show the appreciation of the Party and State leaders on the capacity and prestige of Comrade Ngo Van Tuan and trust that he will complete well. assigned tasks”, emphasized the National Assembly Chairman.

According to the President of the National Assembly, the State Audit is a financial and public asset audit agency established by the National Assembly, operating independently and only following the law; play an important role in ensuring the sustainable development and transparency of the national finance, improving the efficiency of management and use of national resources, actively contributing to thrift practice, combating wastefulness, fight against corruption and negativity.

Emphasizing that 2022 is the pivotal year of the 5-year term, the period of 2021-2025, the time is very urgent, the President of the National Assembly suggested that the new Deputy Auditor General Ngo Van Tuan quickly grasp the situation of the industry, together with the collective of the Party Personnel Committee, Party Committee, and leaders of the State Audit to drastically organize the implementation of the assigned functions and tasks.

The President of the National Assembly suggested Mr. Tuan to focus on performing well the key tasks, including continuing to effectively implement the action program of the State Audit, the strategy for the development of the State Audit until 2030. Along with that, strengthen Party building work, build a strong political system.

The Chairman of the National Assembly sent the collective and each employee in the Party Personnel Committee, the leaders of the State Audit should thoroughly understand and promote the sense of responsibility, care, sharing and support Mr. Ngo Van Tuan, creating a union. united, united, above and below unanimously; strictly abide by the leadership and direction of the Central Committee, the National Assembly and the National Assembly Standing Committee; effectively coordinate and enlist the support and help of relevant organizations and agencies at the central level and provinces and cities nationwide, focusing on implementing and completing and completing the projects. Auditing tasks in 2022 and subsequent years.

The National Assembly Chairman also emphasized focusing on improving capacity, effectiveness, efficiency, quality, process and standards in auditing activities under the motto "Independence, Integrity, Professionalism, Prestige , Quality”.

Strengthen the application of information technology and digital transformation in the organization and operation of the State Audit; publicly and transparently perform audit activities and audit results in accordance with the law...

Along with that is the development of the professional, quality, effective and efficient organizational apparatus of the State Audit; building a team of clean, strong state audit cadres and civil servants on par with assigned tasks, making an increasingly worthy contribution to the fight against corruption, thrift and practice of thrift, anti-waste, and anti-corruption within the SAV.

In order to accomplish the above tasks, the National Assembly Chairman emphasized, it is required that the State Audit agency always uphold its responsibility, great efforts, solidarity, unity, synergy, consensus and flexibility. creation; inherit and promote the tradition of overcoming difficulties, the spirit of justice, integrity, fine art, and bright mind.

“I am confident that, in the coming time, Comrade Ngo Van Tuan, together with the Party Personnel Committee, Party Committee, and leaders of the State Audit, will successfully complete the tasks and continue to achieve more successes. building and developing the State Audit to truly become a reputable and responsible public asset and finance inspection agency, worthy of the Party and State's trust and expectations," the National Assembly Chairwoman said.


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments