Quảng Trị 'trải thảm đỏ' tuyển dụng nhân tài ngành y nhưng vẫn gặp khó


Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm, dù đã chính thức áp dụng chính sách thu hút của tỉnh trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên ngành y tế chỉ mới thu hút được 3 bác sĩ về địa phương.

Từ ngày 1/1/2022, Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 "Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị 2022-2026" chính thức có hiệu lực.

Tại Nghị quyết này, thông tin về chính sách thu hút của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực y tế năm 2022 được quy định mức thu hút cụ thể: Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Quảng Trị trải thảm đỏ tuyển dụng nhân tài ngành y nhưng vẫn gặp khó - Ảnh 1.

Quảng Trị "trải thảm đỏ" tuyển dụng nhân tài ngành y tế những vẫn gặp khó. (Trong ảnh bác sĩ BVĐK Quảng Trị phẫu thuật cho bệnh nhân).

Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi (trừ trường hợp được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh) sẽ được hỗ trợ 250 triệu đồng

Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại trung bình khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã sẽ được hỗ trợ 150 triệu đồng.

Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại trung bình được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dù đã chính thức áp dụng chính sách thu hút của tỉnh trong lĩnh vực y tế tuy nhiên ngành y tế chỉ mới thu hút được 3 bác sĩ về địa phương.

Theo ông Hùng, hiện nay ngành y tế tỉnh có 643 bác sĩ, đạt tỉ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân. Tuy nhiên, chất lượng bác sĩ của ngành y tế tỉnh còn chưa cao. Ngoài ra, một số bác sĩ đến nay đã lớn tuổi và chuyển sang hoạt động y tế tư nhân, nên dự kiếm từ nay đến năm 2026, ngành y tế sẽ giảm khoảng 100 bác sĩ.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cũng lý giải, việc tỉnh Quảng Trị đưa ra chính sách thu hút trong lĩnh vực y tế là để thu hút trên 100 bác sĩ đa khoa về công tác đặc biệt là tuyến huyện và tuyến xã.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments