Thêm 5 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận gặp nạn được cứu sống kỳ diệu

Thêm 5 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận gặp nạn được cứu sống kỳ diệu
Sau 12 ngày mất tích trên biển, 5 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận gặp nạn được một tàu nước ngoài đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc phát hiện, cứu vớt.

Trưa nay (22/7), Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông tin về việc một tàu vận tải nước ngoài đã phát hiện và cứu vớt được 5 thuyền viên của tàu cá BTh 97478TS của tỉnh Bình Thuận, mất tích hôm 10/7.

5 người vừa được tàu BUFFALO cứu gồm:

Bùi Văn Toàn (SN 1972 - thuyền trưởng), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Lê Văn Dũng (SN 1986), Nguyễn Thành La (SN 1982; cùng trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (SN 1980, trú huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Bốn ngư dân của tàu cá Bình Thuận gặp nạn được đưa vào bờ tỉnh Khánh Hòa, chiều 21/7. Ảnh: Xuân Ngọc

Như vậy, đây là 9 trong tổng số 15 thuyền viên của tàu cá mất liên lạc đã được phát hiện và cứu sống.

Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, vào lúc 12h trưa nay, Trung tâm này nhận điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu vận tải BUFFALO (MMSI: 636021532) báo vào lúc 11h cùng ngày, khi tàu đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc thì bất ngờ phát hiện 5 thuyền viên trôi lênh đênh trên một chiếc thúng chai nên đã cứu vớt.

Những ngư dân được cứu sống này đều là những lao động trên chiếc tàu cá BTh 97478TS của tỉnh Bình Thuận, gặp nạn và bị mất liên lạc hôm 10/6.

Qua trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Thành La (thuyền viên được cứu), trên thuyền thúng chai trước đó có 8 người, nhưng 3 người đã tử vong do kiệt sức nên buộc họ phải thả xuống biển. Hiện sức khỏe của 5 thuyền viên được cứu sống đã ổn định.

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết, đơn vị đã đề nghị tàu BUFFALO chuyển hướng, hành trình về Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để bàn giao số lao động vừa được cứu vớt.

Như đã thông tin, tàu cá  BTh 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng cùng 15 ngư dân ra khơi từ ngày 21/6. 

Đến ngày 10/7, tàu gặp sự cố, bị mất liên lạc tại vùng biển Trường Sa - DK1.

Đến ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935TS (tỉnh Bình Định) đã phát hiện 4 người còn sống trên một chiếc thuyền thúng đang trôi lênh đênh trên biển nên đã cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Ngư dân Trần Thuận Thanh được chăm sóc y tế. Ảnh: Xuân Ngọc

Thời điểm này những người được cứu sống kể lại, khi tàu cá gặp nạn, họ chia nhau leo lên 2 chiếc thuyền thúng (1 chiếc 7 người, 1 chiếc 8 người) để thoát thân. Họ là những người trên chiếc thuyền thúng có 7 người, khi được phát hiện chỉ còn 4 người còn sống, 3 người khác đã tử vong và được bỏ lại xuống biển.

Chiều 21/7, tàu Cảnh sát biển 7011 thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đưa 4 ngư dân này vào đất liền tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Các ngư dân này, gồm: Nguyễn Thành Luyến, Hà Văn Tấn, Trần Theo và Trần Thuận Thanh được phát hiện trên thuyền thúng lênh đênh giữa biển.This afternoon (July 22), the Maritime Search and Rescue Coordination Center Region III (located in Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province) reported that a foreign transport ship had discovered and rescued the ship. rescued 5 crew members of fishing boat BTh 97478TS of Binh Thuan province, missing on July 10.

Five people have just been rescued by the BUFFALO ship, including:

Bui Van Toan (SN 1972 - Captain), Nguyen Van My (SN 1964), Le Van Dung (SN 1986), Nguyen Thanh La (SN 1982; resident in Phan Thiet City, Binh Thuan Province) and Bui Van Vinh (SN). 1980, residing in Cai Nuoc district, Ca Mau province).


Four fishermen of the Binh Thuan fishing boat that crashed were brought to the shore of Khanh Hoa province, on the afternoon of July 21. Photo: Xuan Ngoc
Thus, these are 9 out of 15 crew members of the lost fishing vessel that were discovered and rescued.

According to information from the Maritime Search and Rescue Coordination Center of Region III, at 12 noon this afternoon, this Center received a phone call directly from the captain of the transport ship BUFFALO (MMSI: 636021532) reported at 11 am on the same day. , when the ship was sailing from Egypt to China, suddenly discovered 5 crew members floating on a basket of bottles, so they rescued them.

These rescued fishermen are all workers on the fishing boat BTh 97478TS of Binh Thuan province, which crashed and lost contact on June 10.

Through direct communication with Mr. Nguyen Thanh La (the crew was rescued), there were 8 people on the bottle boat before, but 3 people died due to exhaustion, so they were forced to drop into the sea. Currently, the health of the five rescued crew members is stable.

The Maritime Search and Rescue Center Region III said that the unit had requested the BUFFALO ship to divert and return to Nha Trang (Khanh Hoa province) to hand over the rescued workers.

As reported, the fishing boat BTh 97478 TS, led by Mr. Bui Van Toan (50 years old, residing in Phu Tai ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province) as the captain and 15 fishermen set sail from June 21.

On July 10, the ship had a problem and lost contact in the waters of Truong Sa - DK1.

On July 19, the fishing boat BD 96935TS (Binh Dinh province) discovered four people alive on a basket boat floating at sea, so they rescued it and brought it to safety.


Fisherman Tran Thuan Thanh received medical care. Photo: Xuan Ngoc
At this time, the people who were rescued said, when the fishing boat crashed, they split up to climb into 2 basket boats (1 boat with 7 people, 1 with 8 people) to escape. They were the people on the basket boat with 7 people, when it was discovered that only 4 people were still alive, 3 others died and were left in the sea.

On the afternoon of July 21, the Coast Guard ship 7011 of the 32nd Battalion, Coast Guard Region 3 Command brought these four fishermen to the mainland in Ninh Hoa town (Khanh Hoa), transferred to the hospital for health check.

These fishermen, including: Nguyen Thanh Luyen, Ha Van Tan, Tran Theo and Tran Thuan Thanh were discovered on a basket boat floating in the sea.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments