Thông cổ thụ tại đồi cỏ hồng Đak Đoa chết hàng loạt

Mùa mưa ở Tây Nguyên đã được mấy tháng, những thảm cỏ bắt đầu xanh trên các thảm rừng. Thế nhưng, tại đồi cỏ hồng huyện Đak Đoa, Gia Lai có một khu vực rừng thông ngả màu đỏ quạch. Những thân thông 3 lá chết hàng loạt.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online ngày 17-7, ông Ksor Hân (67 tuổi, trú thị trấn Đak Đoa) cho biết cách đây hơn 40 năm, ông đã tham gia công tác thanh niên góp sức trồng nên những cây thông trong khu rừng này.

"Trước ai muốn đến rừng thông chơi cũng được. Cả thế hệ chúng tôi và các thế hệ khác đã cùng nhau giữ gìn những hàng thông ấy", ông Hân kể và cho hay khi biết dự án sân golf và khách sạn nhà hàng của Tập đoàn FLC mọc lên trên đồi thông ai cũng buồn.

"Di thực kiểu gì lạ vậy?"

"Khi dự án của FLC triển khai, cả một không gian rộng lớn bị khóa lại. Bãi cỏ đẹp nhất rừng thông bị máy móc đào bới để thay vào những bê tông. Mùa khô năm ngoái, khi cỏ hồng đẹp nhất, đã không ai còn được nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp kỳ vĩ như vậy nữa".

Nhắc tới những cây thông chết khi bị di dời, ông Ksor Hân thở dài: "Trước đọc trên báo có vị cán bộ nói sẽ dùng công nghệ để di thực thông đi nơi khác. Đến khi dự án triển khai mới thấy khác quá.

Mấy năm gần đây nổi lên việc trộm vào rừng thông nhắm những thân cây có thế đẹp đào quanh gốc chặt rễ, xong dùng lưới bó đất lại lấp đất lên chờ rễ non ra, sau đó lợi dụng đêm tối chạy xe tải vào cẩu đi bán.

Nay công ty di thực thông cũng làm tương tự vậy, chỉ khác công nhân đào chặt công khai. Tôi nói với mấy người bạn cán bộ hưu trí 'làm mới lâu chứ phá mấy tí'. Cái trò di thực thông như ăn trộm thế kia thì thông chết là đúng".

Những thân thông bị đốn hạ còn trơ gốc. Diện mạo đồi cỏ hồng nổi tiếng ở Gia Lai đã bị băm nát - Ảnh: H.C.Đ
Thông chết khô trên thảm cỏ mùa mưa tươi tốt ở Gia Lai - Ảnh: H.C.ĐMột vị trí thông chết được cưa thành đống chất cao - Ảnh: H.C.Đ

Tạm dừng dự án

Liên quan đến dự án sân golf Đak Đoa, một cán bộ chức năng tỉnh Gia Lai cho biết hiện dự án đã triển khai các hạng mục xây dựng hệ thống đường golf, đường giao thông, móng bê tông làm nhà và hệ thống thoát nước trong khu vực dự án.

Tuy nhiên, mấy tháng gần đây UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động thi công, xây dựng, di thực thông. Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cũng đã kiểm tra hiện trạng di thực cây thông vì đã để xảy ra việc thông di thực chết hàng loạt.

Theo phê duyệt, dự án sân golf Đak Đoa có tổng mức đầu tư 1.142 tỉ đồng, được thực hiện tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư xây dựng sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án có quy mô 174,01ha, trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án. Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự kiến quý 4-2024 khai thác đi vào sử dụng.

Trước khi rừng thông được chuyển cho nhà đầu tư triển khai dự án, ngày 7-12-2017, ông Dương Văn Trang (chủ tịch HĐND tỉnh, nay là bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum) đã ký nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Rừng thông Đak Đoa là một trong những diện tích rừng được đưa ra khỏi quy hoạch rừng.Công trường dự án sân golf tại Gia Lai đã ngừng thi công - Ảnh: H.C.Đ

UBND tỉnh Gia Lai báo cáo không trung thực

Trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (Gia Lai) do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ngày 1-4-2021 nêu rõ UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thế nhưng, tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương ngày 14-7 cho biết Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đã "báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa".

It's been a few months since the rainy season in the Central Highlands, the grass is starting to turn green on the forest floor. However, in the pink grass hill in Dak Doa district, Gia Lai, there is an area of ​​red pine forest. The three-leaf pines died en masse.

Talking to Tuoi Tre Online reporter on July 17, Mr. Ksor Han (67 years old, residing in Dak Doa town) said that more than 40 years ago, he participated in youth work to contribute to planting pine trees in the city. this forest.

"Anyone who wants to go to the pine forest can play before. Both our generation and other generations have worked together to preserve those pine trees," said Mr. Han and said when he learned about his golf course and hotel and restaurant project. FLC Group, which grew up on a pine hill, is sad.

"What kind of realism is that?"

"When FLC's project was implemented, a large space was locked. The most beautiful lawn in the pine forest was dug by machines to replace concrete. Last year's dry season, when the pink grass was the most beautiful, was not Who else can see such a beautiful and magnificent view?"

Referring to the pine trees that died when being relocated, Mr. Ksor Han sighed: "Before reading in the newspaper, an official said that he would use technology to migrate to other places. Until the project was implemented, it was very different.

In recent years, there has been a rise in theft into the pine forest, aiming at beautiful tree trunks, digging around the roots, cutting the roots, then using a net to tie up the soil to wait for the roots to come out, then take advantage of the dark night to drive the truck to the crane. sell.

Now, the real estate company is doing the same thing, except that the workers dig openly. I told my retirement cadre friends 'it takes a long time to make a new one, but it breaks a little'. It's true that such a game of realism as stealing is true."


The pine trunks that were cut down remained bare. The appearance of the famous pink grass hill in Gia Lai has been chopped up - Photo: H.C.Đ
Dead pine on the lush rainy season grass in Gia Lai - Photo: H.C.ĐA dead pine location is sawed into a high pile - Photo: H.C.Đ

Pause the project

Regarding the Dak Doa golf course project, a functional officer of Gia Lai province said that the project has now implemented items to build a system of golf roads, roads, concrete foundations for houses and drainage systems. in the project area.

However, in recent months, Gia Lai Provincial People's Committee has asked the investor to suspend construction, construction and relocation activities. The Department of Agriculture and Rural Development of Gia Lai province also checked the status of pine tree migration because it allowed mass death of pine trees.

According to the approval, the Dak Doa golf course project has a total investment of 1,142 billion VND, implemented in Dak Doa town, Glar commune and Tan Binh commune (Dak Doa district) led by FLC Group Joint Stock Company. private. Investment objective to build a 36-hole international standard golf course.

The project has a scale of 174.01ha, in which the purpose of using 155.93ha of production forest is changed to another purpose for project implementation. The project's operation period is 50 years from the date of issuance of a decision on land allocation or land lease by a competent state agency, and is expected to be exploited in the fourth quarter of 2024.

Before the pine forest was transferred to the investor to implement the project, on December 7, 2017, Mr. Duong Van Trang (chairman of the Provincial People's Council, now the Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the People's Council of Kon Tum Province) signed the resolution. approved the results of the review and adjustment of the master plan on three types of forests to 2025 and a vision to 2030.

Dak Doa pine forest is one of the forest areas excluded from the forest planning.The construction site of the golf course project in Gia Lai has stopped - Photo: H.C.Đ
Gia Lai Provincial People's Committee reports dishonestly

In the decision approving the investment policy of Dak Doa golf course project (Gia Lai) signed by Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung on April 1, 2021, the People's Committee of Gia Lai province is responsible for the information and data reported. Reported in the project file, the investor's explanation and acceptance, and the appraised contents, take full responsibility for the contents related to land allocation, land lease, change of purpose. land use, change the forest use purpose for the investor to implement the project.

However, at the conclusion of the Central Inspection Committee on July 14, the Party Committee of Gia Lai Provincial People's Committee had "dishonestly reported to superior agencies when proposing to approve the investment policy of the project." Dak Doa golf course project".

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments