Thu phí ‘làm tròn lên’ gây bức xúc, chủ đầu tư BOT quốc lộ 13 "làm tròn xuống"

Mặc dù đã áp dụng giảm thuế VAT xuống còn 8% nhưng chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 13 ở Bình Dương lại thu phí bằng cách “làm tròn lên” khiến dân bức xúc.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Dương chiều nay (12/7) xác nhận, đơn vị này đã chấp thuận kiến nghị của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) – Chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 13 về việc giảm mức thu phí qua các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh.

Trạm thu phí BOT trên quốc lộ 13. Ảnh: X.A

Trước đó, 2 trạm thu phí BOT trên quốc lộ 13 của Becamex IJC là Trạm thu phí Vĩnh Phú (TP Thuận An) và Trạm thu phí Suối Giữa (TP Thủ Dầu Một) áp dụng mức thu phí bằng cách “làm tròn lên” để tính tiền đối với các phương tiện (dù đã giảm VAT xuống còn 8% theo quy định) qua trạm khiến dư luận bức xúc.

Nhiều người cho rằng, dù chủ đầu tư nói đã giảm VAT xuống 8% nhưng phương tiện qua lại trạm vẫn phải đóng số tiền như thời điểm trước đây.

Cụ thể, các phương tiện qua các trạm thu phí này vẫn phải trả mức giá 15.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn; xe từ 12-30 chỗ và xe tải từ 3,5 - 8 tấn là 18.000 đồng/lượt và xe trên 30 chỗ, xe tải trên 8 tấn là 20.000 đồng/lượt. Mức thu phí này không hề thay đổi so với thời điểm trước khi được giảm thuế VAT.

Theo chủ đầu tư BOT quốc lộ 13, đơn vị này đã áp dụng giảm thuế VAT theo quy định, nhưng mức thu mới có số tiền bị lẻ nên đã áp dụng làm tròn số theo hướng tăng lên. Đáng nói, việc “làm tròn lên” này lại được Sở GTVT tỉnh Bình Dương chấp thuận.

Việc thu phí như trên đã vấp phải sự phản ứng của người dân và các doanh nghiệp. Do đó, Becamex IJC đã có văn bản gửi Sở GTVT để điều chỉnh mức thu phí mới theo hướng “làm tròn xuống” từ ngày 15/7 tới.

Với cách tính mới này, các phương tiện qua trạm thu phí trên quốc lộ 13 sẽ được giảm 1.000 đồng/lượt.

Hai trạm thu phí BOT của Becamex IJC được đặt trên quốc lộ 13, nằm cách nhau khoảng 18km. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại trên tuyến đường huyết mạch này.Thu phí ‘làm tròn lên’ gây bức xúc, chủ đầu tư BOT quốc lộ 13 'làm tròn xuống'

Although VAT has been reduced to 8%, the investor of the National Highway 13 BOT project in Binh Duong collects the toll by "rounding up", making people angry.
Leaders of Binh Duong Department of Transport this afternoon (July 12) confirmed that this unit has approved the proposal of Technical Infrastructure Development Joint Stock Company (Becamex IJC) - Investor of the National Highway 13 BOT project. on reducing toll rates through toll stations on National Highway 13 through the province.

Previously, two BOT toll stations on National Highway 13 of Becamex IJC, Vinh Phu Toll Station (Thuan An City) and Suoi Giua Toll Station (Thu Dau Mot City), applied toll rates by "rounding up". to charge money for vehicles (even though VAT has been reduced to 8% according to regulations) through the station, causing public anger.

Many people believe that, although the investor said that the VAT has been reduced to 8%, the vehicles going through the station still have to pay the same amount as before.

Specifically, vehicles passing through these toll stations still have to pay the price of 15,000 VND/way for vehicles under 12 seats and trucks under 3.5 tons; Vehicles with 12-30 seats and trucks from 3.5 to 8 tons are VND 18,000/time and vehicles with over 30 seats and trucks over 8 tons are VND 20,000/time. This fee has not changed compared to the time before the VAT reduction.

According to the National Highway 13 BOT investor, this unit has applied the VAT reduction as prescribed, but the new fee has an odd amount, so it has applied rounding in the direction of increasing. Worth mentioning, this "rounding up" was approved by the Department of Transport of Binh Duong province.

The above fee collection has faced the reaction of people and businesses. Therefore, Becamex IJC has sent a document to the Department of Transport to adjust the new toll rate in the direction of "rounding down" from July 15.

With this new calculation method, vehicles passing through toll stations on Highway 13 will be reduced by 1,000 VND/time.

Two BOT toll stations of Becamex IJC are located on Highway 13, located about 18km apart. Every day, thousands of vehicles pass through this arterial road.* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments