TP.HCM duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 74.000 người


Thông tin trên được phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cung cấp tại họp báo về kinh tế - xã hội TP chiều 14-7.

Theo ông Lâm, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận 613.513/1.097.000 người lao động, chiếm 55,88%.

Các địa phương đã ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bao gồm quận 5, 8, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Chánh, huyện Củ Chi, Hóc Môn và huyện Cần Giờ.

Ông Lâm cho hay số lao động đã được duyệt để chuyển tiền là 74.630 người (chiếm khoảng 6,79%), với tổng số tiền đã được phê duyệt hơn 39 tỉ đồng.

Qua khảo sát sơ bộ của sở, UBND huyện Hóc Môn đã chuyển tiền hỗ trợ đến 14 doanh nghiệp cho khoảng 397 lao động với số tiền 221 triệu đồng; UBND huyện Gò Vấp đã chuyển được 122 doanh nghiệp cho khoảng 1.116 lao động số tiền 98 triệu đồng. Dự kiến các quận huyện còn lại sẽ tiến hành phân bổ tiền và triển khai trong ngày mai.

“Đánh giá chung, cho đến hiện nay tiến độ chi trả đạt kết quả khá tốt. Về mặt tài chính và kỹ thuật liên quan đến việc chi trả, các phần mềm của Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ đã vận hành tốt. Các doanh nghiệp đã bắt đầu phê duyệt danh sách, phòng tài chính và lao động đã phối hợp duyệt tiền để chuyển cho doanh nghiệp. Sở sẽ theo dõi cập nhật hằng ngày”, ông Lâm nói.

Đầu tháng 7 vừa qua, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định bổ sung dự toán ngân sách hơn 1.244 tỉ đồng cho các địa phương thực hiện gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng.

Căn cứ quyết định này, đối tượng là người lao động đang làm việc sẽ được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, còn người mới trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng.

The above information was provided by the deputy director of the Ho Chi Minh City Department of Labor, War Invalids and Social Affairs Nguyen Van Lam at the city's socio-economic press conference on the afternoon of July 14.

According to Mr. Lam, up to now, the social insurance agency has confirmed 613,513/1,097,000 employees, accounting for 55.88%.

The localities that have issued decisions to support rent for employees include Districts 5, 8, 12, Go Vap, Phu Nhuan, Binh Tan, Binh Chanh, Cu Chi, Hoc Mon and Can Gio.

Mr. Lam said that the number of employees approved to transfer money was 74,630 people (accounting for 6.79 percent), with a total approved amount of more than 39 billion dong.

Through the preliminary survey of the department, the People's Committee of Hoc Mon district has transferred support money to 14 businesses for about 397 employees with the amount of 221 million dong; Go Vap District People's Committee has transferred 122 businesses for about 1,116 employees with the amount of 98 million VND. It is expected that the remaining districts will distribute money and deploy tomorrow.

“In general, the payment progress so far has achieved quite good results. In terms of finance and technology related to payment, the supporting Department of Information and Communications software has worked well. Businesses have begun to approve the list, the finance and labor departments have coordinated to approve the money to be transferred to businesses. The Department will monitor daily updates,” Mr. Lam said.

At the beginning of July, the People's Committee of Ho Chi Minh City has just issued a decision to supplement the budget estimate of more than 1,244 billion VND for localities implementing the rental support package for employees according to Decision 08 of the Prime Minister.

Based on this decision, employees who are currently working will receive a support level of 500,000 VND/month, while those who have just returned to the labor market will be supported 1 million VND/month. Maximum support period is 3 months.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments