'Đường Lê Văn Lương là điển hình của quy hoạch bất cập'

'Đường Lê Văn Lương là điển hình của quy hoạch bất cập'Quy hoạch không đồng bộ, điển hình như đường Lê Văn Lương, là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt, ùn tắc, theo Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng.

'Đường Lê Văn Lương là điển hình của quy hoạch bất cập'

Quy hoạch không đồng bộ, điển hình như đường Lê Văn Lương, là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt, ùn tắc, theo Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng.

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54/2005 của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội thảo phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng. Đề cập đến những hạn chế của vùng, ông Nguyễn Duy Hưng dẫn chứng tình trạng quy hoạch lộn xộn ở Hà Nội và sự không đồng bộ hạ tầng dẫn đến mưa to là ngập lụt, tắc đường, điển hình là đường Lê Văn Lương.

Ngoài ra, phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng những năm qua đặt ra nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường. Phát triển công nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ để lan tỏa sang các ngành kinh tế khác. Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp vẫn còn lạc hậu, nguồn lực đầu tư còn thấp, tốc độ đổi mới còn chậm. Do vậy, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu của các sản phẩm công nghiệp còn hạn chế.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: Trần Văn

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: Trần Văn

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng mối liên kết vùng trong đồng bằng sông Hồng còn yếu. Kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Phát triển đô thị phải có quy hoạch bài bản và thực hiện nghiêm quy hoạch trên cơ sở mật độ dân cư và sự phát triển của hạ tầng. Tuy nhiên, thực tế ở Hà Nội, quy hoạch cứ làm xong lại phải thay đổi, điều chỉnh theo nhà đầu tư.

"Như đường Lê Văn Lương, nhà cứ chồng lên chỉ có lợi cho nhà đầu tư, còn người dân thì khổ. Con đường đang thành điểm nóng và Chính phủ cũng nhìn thấy điều này", ông Chính nói, nêu thêm việc khu đô thị Linh Đàm, diện tích chỉ 3 ha nhưng có đến 21 nhà cao từ 40 tầng.

Advertisement

Góp ý về giải pháp, ông Chính cho rằng Hà Nội cần sớm hoàn thành 5 đô thị vệ tinh và khu công nghệ cao Hòa Lạc để kéo dãn mật độ học sinh, sinh viên và dân cư trong nội thành. Thành phố cũng cần chú trọng đến chính sách nhà ở đối với người thu nhập thấp khi giá trị những căn nhà ngày càng cao, vượt khỏi tầm với của người lao động.

Về phát triển mạng lưới đô thị và nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, KTS Trần Ngọc Chính cho rằng cần thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, lấy việc phát triển kinh tế đô thị làm động lực phát triển kinh tế, xã hội của các vùng và cả nước.

Hàng loạt nhà cao tầng được xây dựng hai bên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Ngọc Thành

Hàng loạt nhà cao tầng được xây dựng hai bên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Ngọc Thành

Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá hệ thống hạ tầng đô thị của vùng đồng bằng sông Hồng chưa đảm bảo sự kết nối giữa đô thị và nông thôn. Hạ tầng cấp thoát nước nhiều bất cập, chưa có giải pháp hữu hiệu. Tình trạng ngập úng, ùn tắc tại Hà Nội chậm được giải quyết.

Để khắc phục, ông Hùng cho rằng cần nâng cao chất lượng các quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và tỉnh thành để tái cấu trúc hệ thống đô thị phù hợp với xu thế phát triển. Xu thế mới phải đảm bảo tính liên kết lãnh thổ, hành lang kinh tế, mạng lưới hạ tầng trong khu vực giữa đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Nam, với các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và khối châu Á - Thái Bình Dương.

Trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình dài khoảng 11 km, mặt cắt ngang 40 m, quy mô 6 làn xe, trong đó 2 làn dành cho BRT. Tuyến đường đi qua các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, có khoảng 60 dự án bám quanh.

Nghị quyết số 54 ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, vùng đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương và Vĩnh Phúc.

'Le Van Luong Street is a typical example of inadequate planning'

Asynchronous planning, such as Le Van Luong Street, is the cause of flooding and congestion, according to Deputy Head of the Central Economic Commission Nguyen Duy Hung.


On the afternoon of July 19, the Steering Committee reviewed Resolution 54/2005 of the Politburo and the Bac Ninh Provincial Party Committee organized a workshop on industrial and urban development in the Red River Delta. Referring to the limitations of the region, Mr. Nguyen Duy Hung cited the chaotic planning situation in Hanoi and the inconsistency of infrastructure leading to heavy rain, such as flooding and traffic jams, typically Le Van Luong Street.


In addition, industrial and urban development in the Red River Delta in recent years posed many challenges such as environmental pollution. Industrial development has not been closely linked to spread to other economic sectors. The technological level of the industry is still backward, investment resources are still low, and the pace of innovation is still slow. Therefore, the ability to participate in regional and global value chains of industrial products is still limited.


Architect Tran Ngoc Chinh, Chairman of the Vietnam Urban Development Planning Association, said that regional linkages in the Red River Delta are still weak. The structure and quality of urban infrastructure have not yet met development requirements, have not yet adapted to climate change, and have not responded to natural disasters and epidemics.


Urban development must have a methodical plan and strictly implement the planning on the basis of population density and the development of infrastructure. However, in fact, in Hanoi, the planning has to be changed and adjusted after the investor is finished.


"Like Le Van Luong Street, the overlapping houses only benefit investors, and people suffer. The road is becoming a hot spot and the government also sees this," Mr. Chinh said, adding that the urban area Linh Dam town has an area of ​​only 3 hectares, but there are 21 houses with 40 stories high.Commenting on the solution, Mr. Chinh said that Hanoi needs to soon complete 5 satellite towns and Hoa Lac high-tech park to expand the density of students, students and residents in the inner city. The city also needs to pay attention to housing policies for low-income people when the value of houses is getting higher and higher, beyond the reach of workers.


Regarding the development of urban and rural networks in the Red River Delta, architect Tran Ngoc Chinh said that it is necessary to promote sustainable urbanization in the direction of green growth, taking urban economic development as a driving force for development. economic and social development of regions and the whole country.

 

Deputy Minister of Construction Le Quang Hung assessed that the urban infrastructure system of the Red River Delta has not yet ensured the connection between urban and rural areas. Water supply and drainage infrastructure has many inadequacies, no effective solutions. The situation of flooding and congestion in Hanoi is slowly being solved.


To overcome, Mr. Hung said that it is necessary to improve the quality of the plannings in the Red River Delta, the Capital and the provinces to restructure the urban system in line with the development trend. The new trend must ensure the connectivity of territories, economic corridors, and infrastructure networks in the region between the Red River Delta and the southern provinces, with countries such as China, Laos, Cambodia, Thailand, and Singapore. and the Asia-Pacific bloc.


The road axis Le Van Luong - To Huu - Nguyen Thanh Binh is about 11 km long, with a cross section of 40 m, with 6 lanes, of which 2 are for BRT. The route passes through the districts of Cau Giay, Thanh Xuan, Nam Tu Liem and Ha Dong, with about 60 projects sticking around.


Resolution No. 54 dated September 14, 2005 of the IX Politburo on socio-economic development and assurance of national defense and security in the Red River Delta until 2010 and orientation to 2020. 6 socio-economic regions of the country, the Red River Delta includes 11 provinces and cities: Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hung Yen, Ha Nam, Nam Dinh, Thai Binh, Ninh Binh, Hai Duong and Vinh Phuc.


* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments