4 điểm nghẽn 'ngăn' nhà đầu tư vào miền Tây

4 điểm nghẽn 'ngăn' nhà đầu tư vào miền Tây

Chỉ số CPI sụt giảm, gánh nặng an ninh lương thực, chất lượng lao động thấp, hạ tầng giao thông và logistics yếu kém là những thách thức lớn của miền Tây.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments