Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào của công chức

Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào của công chức

Để được ứng tuyển công chức, thí sinh có thể phải vượt qua kỳ kiểm định chất lượng đầu vào do Bộ Nội vụ chủ trì, kết quả thi có giá trị trong 2 năm.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments