Gần 40.000 ôtô bị dán chồng thẻ thu phí không dừng

Gần 40.000 ôtô bị dán chồng thẻ thu phí không dừng

Công ty Cổ phần Giao thông số (VDTC) ghi nhận gần 40.000 xe đã mở tài khoản và dán thẻ ePass của doanh nghiệp, nhưng lại bị dán chồng thẻ khác.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments