Ngư dân trúng mẻ cá 250 tấn

Ngư dân trúng mẻ cá 250 tấn

Sau 20 ngày ra khơi xa bờ, ngư dân Phạm Tuyển đánh bắt được mẻ 250 tấn cá nục các loại, lãi gần 1,6 tỷ đồng.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments