Thủ tướng: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việt Nam phấn đấu làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn lâu dài, bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi điều kiện vào năm 2030, Thủ tướng chỉ đạo.

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments