Tình báo CAND chủ động hóa giải những nguy cơ với an ninh quốc gia

Lực lượng Tình báo Công an nhân dân cần chủ động ngăn chặn, hóa giải những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

Ngày 4/8, Bộ Công an tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ trao danh hiệu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tình báo CAND luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, có những đóng góp quan trọng.

Chủ tịch nước gắn huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên cờ truyền thống của đơn vị. Ảnh: BCA

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lần này là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của toàn lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tình CAND nói riêng. Đây cũng là niềm vui chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước với cả quá trình nỗ lực, cống hiến không biết mệt mỏi của lực lượng Tình báo CAND trong 76 năm qua.

Người đứng đầu Nhà nước biểu dương lực lượng tình báo CAND và khẳng định danh hiệu cao quý này trước hết thuộc về các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tình báo qua các thời kỳ, những người đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Lực lượng tình báo CAND trong bất kể hoàn cảnh nào cũng luôn mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù đó là những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và nguy hiểm nhất.

Đây cũng là sự tôn vinh những người mẹ, người vợ đã âm thầm hy sinh, đóng vai trò hậu phương vững chắc để các cán bộ tình báo yên tâm làm nhiệm vụ....

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Tình báo CAND cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện với công tác tình báo. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tình báo, đảm bảo kịp thời, chính xác, nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, tuyệt đối không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước khẳng định, tăng cường công tác tình báo góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng lòng tin với các đối tác; phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế. Đồng thời, chủ động ngăn chặn, hóa giải những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong đánh giá tình hình và tham mưu đề xuất các vấn đề đối ngoại, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức và hoạt động tình báo.

Ông cũng đề nghị cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Tình báo CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Lực lượng tình báo cũng cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường tiềm lực và hiện đại hóa.

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Tình báo CAND sẽ ngày càng lớn mạnh, là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là “tai, mắt" của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy.

Tình báo CAND chủ động hóa giải những nguy cơ với an ninh quốc gia
Lực lượng Tình báo Công an nhân dân cần chủ động ngăn chặn, hóa giải những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

The People's Public Security Intelligence Force should actively prevent and neutralize risks and challenges to Vietnam's national security.
On August 4, the Ministry of Public Security held a ceremony to receive the title of Hero of the People's Armed Forces in the renovation period for a unit of the People's Public Security Intelligence force. President Nguyen Xuan Phuc attended and delivered a speech. Also attending were General To Lam, Minister of Public Security; leaders of central ministries, departments and branches.

Party General Secretary Nguyen Phu Trong, Prime Minister Pham Minh Chinh and National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue sent congratulatory flowers.

Speaking at the award ceremony, President Nguyen Xuan Phuc affirmed that the history of combat, construction and growth of the People's Public Security Forces is always associated with the glorious revolutionary cause of the entire Party, people and people. army, made important contributions.


The President affixed the Heroic Badge of the People's Armed Forces on the unit's traditional flag. Photo: BCA
The State President emphasized that receiving the Hero title this time is a great honor and pride for the entire People's Police force in general and the People's Police Force in particular. This is also the common joy of the Party, State and people; is a worthy recognition of the Party and State with the tireless efforts and dedication of the People's Public Security Forces over the past 76 years.

The head of state praised the police intelligence force and affirmed that this noble title first belongs to generations of leaders and intelligence officers over the years, who have always shown solid political bravery. absolute loyalty to the Party, the Fatherland and the people.

Police intelligence forces in any situation are always clever, creative, ready to receive and determined to complete all assigned tasks, even if they are the heaviest, most difficult and dangerous tasks.

This is also a tribute to the mothers and wives who have silently sacrificed themselves, playing a solid role in the rear so that intelligence officers can feel secure on their duties.

In order to continue the glorious tradition, worthy of a particularly important position and role, the President suggested that the People's Police Intelligence force should deeply grasp the principle of the Party's absolute and comprehensive leadership in political affairs. newspaper. Constantly improving the quality and efficiency of intelligence work, ensuring timely and accurate work, further improving research, forecasting and strategic consulting, absolutely not letting the country fall into a passive position. , surprise.

The President affirmed that strengthening intelligence work contributes to firmly protecting the country's independence, sovereignty, unity and territorial integrity; promoting and consolidating friendship and cooperation relations, building trust with partners; serving construction and economic development. At the same time, proactively prevent and neutralize risks and challenges to Vietnam's national security.

To closely coordinate with relevant agencies in assessing the situation and advising on proposals on foreign affairs, enlisting the support of ministries, branches and localities in intelligence organization and activities.

He also suggested that it is necessary to do a good job of building the Party, building a strong People's Police Intelligence force, meeting immediate and long-term requirements and tasks. Intelligence forces also need to focus on investing in facilities, techniques, vehicles and other necessary conditions to strengthen their potential and modernize.

The President believes that the People's Police Intelligence force will grow stronger, become an important force, especially reliable, worthy of the trust and love of the Party, State and people. eyes" of the Party as President Ho Chi Minh once taught.

Post a Comment

0 Comments