TP.HCM nghiên cứu kết nối ETC để thu phí đỗ xe lòng lề đường

TP.HCM nghiên cứu kết nối ETC để thu phí đỗ xe lòng lề đường
Sở GTVT TP.HCM đề nghị đơn vị quản lý thu phí đỗ xe lòng lề đường nâng cao các giải pháp công nghệ và tiện ích, trong đó có kết nối thanh toán liên thông với thu phí không dừng (ETC).

* This article was originally published here

Post a Comment

0 Comments